Listování
od 

Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district / Ettler, Vojtěch, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin, Nyambe, Imasiku, Šráček, Ondřej -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metals bioavailability in soils contaminated from lead-zinc mining and smelting in the Kabwe area (Zambia)
Metalurgical slag/water interaction: experimental approach, thermodynamic modeling and long-term assessment / Ettler, Vojtěch, Piantone, Patrice, Touray, Jean-Claude (2001) -- In: Water-Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca / Korikovskij, Sergej Petrovič, Putiš, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 2 (1986), s. 115-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor / Kahan, Stefan, Korikovskij, Sergej Petrovič, Petrík, Igor, Putiš, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 2 (1987), s. 181-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskoje razvitije ofiolitovoj zony gornogo chrebta Zagros v Irake
Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom / Pitoňák, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 450
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku / Čillík, Ivan -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 147-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy / Zbranek, Vladimír, 1972- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury / Dyda, Marián -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní historie skarnů, původ jejich protolitu a implikace pro genetické interpretace; příklad ze třech jednotek Českého masivu
Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá) / Žáček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj Českého masívu / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE / Bolormaa, Khasbazar, Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna -- In: METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE -- ISBN 9788087139110 -- 116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje / Bolormaa, Khasbazaar, Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, 1964-, Hrdličková, Kristýna -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 95, č. 2 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)