Listování
od 

Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE / Bolormaa, Khasbazar, Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna -- In: METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE -- ISBN 9788087139110 -- 116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje / Bolormaa, Khasbazaar, Buriánek, David, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, 1964-, Hrdličková, Kristýna -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 95, č. 2 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov) / Oliveriová, Dana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika / Oliveriová, Dana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 100-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Metamorfní vývoj ofiolitové zóny iráckého Zagrosu
Metamorfní vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum, Český masiv
Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika / Babůrek, Jiří, Hanžl, Pavel, Melichar, Rostislav, Němečková, Monika -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 94, č. srpen (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 96, č. 2 (2011), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 33-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 82-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 203-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru / Punčochář, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno) / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. 1 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Metamorfovaná ferogabra západomoravského moldanubika
Metamorfovaná hořečnatá gabra západomoravského moldanubika