Listování
od 

Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. 1 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Metamorfovaná ferogabra západomoravského moldanubika
Metamorfovaná hořečnatá gabra západomoravského moldanubika
Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 95, č. 2 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 -- s. 37-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky) / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika) / Ivan, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza bázických hornín gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 109-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika / Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 74, č. 1-2 (1989), s. 7-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza hornín oceánskeho dna / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 465-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 325-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza na Kraslicku / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 33-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 315-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes / Lehrberger, Gerhard, Martinek, Klaus-Peter -- In: Mineralien und Lagerstätten des Bayerischen Waldes: Tagungsband der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V. zur Sommertagung 1996 in Kötzting -- s. 179-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorphic ages for HP/HT rock pebbles - evidence for high exhumation rates at the E margin of European Variscides / Kotková, Jana, Parrish, R. -- In: 31IGC abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorphic ages for HP/HT rock pebbles - evidence for high exhumation rates at the E margin of European Variscides. / Kotková, Jana, Parrish, Randall -- In: 31th IGC Abstracts -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Metamorphic and Microstructural Evolution of Orthogneisses and Granulites of the Eger Complex (NW Bohemian Massif) - Record of Progressive Granulitization of the Lower Crust? / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust? / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorphic and structural evolution of Moldanubian rocks in the northern Bavarian Forest (Bohemian Massif, Variscan belt) / Berger, A., Kalt, A., Konrad, M. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)