Listování
od 

Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Hloušek, Jan, Jehlička, Jan, Novák, Milan, Ondruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel, Veselovský, František, Viňalis, Joan -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 2 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group. / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Hloušek, Jan, Jehlička, Jan, Novák, Milan, Onruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel, Veselovský, František, Vinals, Joan -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 2 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Metasediments of the Vidly-brook group, eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (northern Moravia, Czechoslovakia)
Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic / Faryad, Shah, Jeřábek, Petr, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku / Fediuková, Eva, Fišera, Milan, 1937- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 361-370, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatic Mechanism in the System Calcite-Pitchblende
Metasomatic reaction veins in dolomitic marbles of tne Moravian Moldanubicum
Metasomatic reactions veins in dolomitic marbles of the Strážek moldanubicum, western Moravia / Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Vol. 71, no. 1-2 (1986), p. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatic rocks with greisenization associated with the ore-bearing zones in the Iron Mountains (Železné hory Mountains, eastern Bohemia, Czechoslovakia) / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 25, č. 4 (1990), s. 297-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatic veins of pyroxenic pegmatoid from the mantle of the Žulová granite pluton
Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia / Chapman, Ron, Černý, Petr, Masau, Morgan, Staněk, Josef -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 45, č. 1-2 (2000), s. 159-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 16 (1988), s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech strážeckého moldanubika, západní Morava
Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník) / Žáček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatický wolfeit a sdružené fosfáty z granitického pegmatitu Otov I v západních Čechách
Metasomatism of Badenian sulphates of the Carpathian Foredeep and its palaeogeographic conditions / Kubica, Boleslaw -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 38, no. 3 (1994), p. 395-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif / Budzyń, Bartosz, Dunkley, Daniel J., Kusiak, Monika A., Martin, Hervé, Słaby, Ewa -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 312
Zdroj: ČGS (UNM)
Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry / Petro, Milan, Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)