Listování
od 

Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník) / Žáček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatický wolfeit a sdružené fosfáty z granitického pegmatitu Otov I v západních Čechách
Metasomatism of Badenian sulphates of the Carpathian Foredeep and its palaeogeographic conditions / Kubica, Boleslaw -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 38, no. 3 (1994), p. 395-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif / Budzyń, Bartosz, Dunkley, Daniel J., Kusiak, Monika A., Martin, Hervé, Słaby, Ewa -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 312
Zdroj: ČGS (UNM)
Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry / Petro, Milan, Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Metavolcanics of the Neoproterozoic Jílové Belt, Nová Rabyně near the Slapy Reservoir / Kachlík, Václav -- In: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif: opening meeting 2004 of the International Geoscience Programme IGCP 497 "The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives -- ISBN 80-86561-2 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Metavolcanites of the boninite type in the "Islet Zone" of the Central Bohemian Pluton
Metavolcanites of the SE part of the Lugicum, their geochemistry and geotectonic interpetation
Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu / Fediuk, František, 1929- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 329-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteorit ALH84001 : existoval na Marsu život? / Kleczek, Josip, 1923- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 10 (1996), s. 545-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteorit z Měsíce - Dar al Gani 400 / Brandstätter, Franz, Bukovanská, Marcela, Dobosi, Gabor, Kurat, Gero, Němec, Ivan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 46-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte / Lange, Jan-Michael -- In: Geologica saxonica -- ISSN 1617-8467 -- Jg. 50-51 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteoritický kráter v Arizoně / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 182-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteoritový kráter ve Finsku / Rost, Rudolf, 1912-1999 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 7 (1983), s. 221
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteority: jejich složení a klasifikace / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 367-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteority pod mikroskopom / Fabini, Tatiana -- In: Kozmos -- Roč. 14, č. 4 (1983), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters / Brázdil, Rudolf, 1951-, Sviták, Zbyněk, Valášek, Hubert, 1949- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Vol. 55, no. 4 (2003), p. 325-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Meteorological causes of floods in August 2002