Listování
od 

Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov / Hybler, Jaroslav, Spudil, Jiří, Vlasák, Jan -- In: Výběr prací 13 -- s. 75-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Metóda najmenších štvorcov v kontexte geometrie / Kolcun, Alexej -- In: Konference o geometrii a grafice /28./ Sborník příspěvků 2008 -- S. 155-161
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu / Boháč, Václav, Zajíc, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme / Benetin, Ján, Šoltész, Andrej -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 577-596
Zdroj: ČGS (UNM)
Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti / Adamec, Zdeněk, Drnec, Josef, Grmela, Arnošt -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Metóda výpočtu nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy z vlhkostnej retenčnej krivky / Velebný, Vladimír -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 415-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců / Harazim, Slavibor, Zábrodský, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Staněk, František, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 23-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodické příručky ke geologickému mapování v měřítku 1:50 000 v SSSR / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny / Bradáčová, Jitka, 1941-, Karpíšek, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 8 (1997), s. 254-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre / Ibrmajer, Jaroslav, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodičeskije porjadki sistemy interaktivnogo programmirovanija dlja primenenija sovremennych metodov ocenki ugol´nych mestoroždenij i ich otdel´nych častej v složnych uslovijach
Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů / Dvorský, Jiří, Malucha, Pavel -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik / Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 275-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria / Farbisz, Jan, Kucharski, Robert -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 131-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu / Holub, Milan, Komínek, Emanuel -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika analogového modelování zásobníku plynu / Tikovský, Lubomír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 105-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí / Šindlar, Miloslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 1 (1991), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika geofizičeskich rabot pri poiskach skrytych rudnych mestoroždenij v Jesenikach
Metodika geofyzikálních prací při vyhledávání skrytých rudních ložisek v Jeseníkách