Listování
od 

Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre / Ibrmajer, Jaroslav, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodičeskije porjadki sistemy interaktivnogo programmirovanija dlja primenenija sovremennych metodov ocenki ugol´nych mestoroždenij i ich otdel´nych častej v složnych uslovijach
Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů / Dvorský, Jiří, Malucha, Pavel -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik / Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 275-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria / Farbisz, Jan, Kucharski, Robert -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 131-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu / Holub, Milan, Komínek, Emanuel -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika analogového modelování zásobníku plynu / Tikovský, Lubomír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 105-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí / Šindlar, Miloslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 1 (1991), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika geofizičeskich rabot pri poiskach skrytych rudnych mestoroždenij v Jesenikach
Metodika geofyzikálních prací při vyhledávání skrytých rudních ložisek v Jeseníkách
Metodika geofyzikálních výzkumů v oblasti Jeseníků
Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran / Duda, Vladimír, Šuráň, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách / Horad, Václav, Hušner, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 179-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika obrabotki i projekt jedinoj klassifikacii krepkich vključenij
Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-11, D 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním / Řezníček, Václav -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 342-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze / Svoboda, Bohumil -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 192-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov / Stehlík, Oldřich, Turnovská, Monika -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 4 (1998), s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky. -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG