Listování
od 

Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí / Šindlar, Miloslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 1 (1991), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika geofizičeskich rabot pri poiskach skrytych rudnych mestoroždenij v Jesenikach
Metodika geofyzikálních prací při vyhledávání skrytých rudních ložisek v Jeseníkách
Metodika geofyzikálních výzkumů v oblasti Jeseníků
Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran / Duda, Vladimír, Šuráň, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách / Horad, Václav, Hušner, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 179-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika obrabotki i projekt jedinoj klassifikacii krepkich vključenij
Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-11, D 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním / Řezníček, Václav -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 342-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze / Svoboda, Bohumil -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 192-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov / Stehlík, Oldřich, Turnovská, Monika -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 4 (1998), s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky. -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran / Šuráň, Josef, Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 25-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti) / Pařízek, Antonín -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 23-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch / Janáková, Katarína, Medveď, Ján -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu / Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2008), s. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců / Ševců, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 191
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika rtuťové pórometrie klastických sedimentárních hornin. Metodika rtutnoj porometrii klastičeskich osadočnych porod
Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování / Rozsypal, Alexandr, 1945-, Valeš, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1986), s. 19-34
Zdroj: ČGS (UNM)