Listování
od 

Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování / Rozsypal, Alexandr, 1945-, Valeš, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1986), s. 19-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika stanovení dávky od radonu / Rovenská, Kateřina, Thinová, Lenka, Ženatá, Ivana -- In: Sborník statí XXIX. Dnů radiační ochrany -- ISBN 978-80-01-03901-4 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek / Foldyna, Josef, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Sanace betonových konstrukcí. 9. mezinárodní symposium. Sborník přednášek -- s. 266-271
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity / Slavkay, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 125-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech / Suchý, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 509-512
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR / Martinec, Petr, Rapantová, N. -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- s. 171-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metodika vedenija dolgosročnych nabljudenij za ustojčivosťju bokovych bortov razrazov raspoložennych u podošvy Krušnych gor i sozdanije sistemy kontrľnogo monitoringa
Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka -- In: Czech Geological Survey Special Papers -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 21, č. podzim (2013), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty / Střelec, Tomislav, Šňupárek, Richard -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše) / Ďurica, Peter -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 683-705
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách / Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách / Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému / Novotný, Jan -- In: Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě -- s. 133-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému / Novotný, Jan -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika vymezování údolní nivy v GIS / Hartvich, Filip, Jedlička, J. -- In: Změny v krajině a povodňové riziko -- S. 63-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí / Vrbíček, Milan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1987), s. 31-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR / Fengl, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 10 (1998), s. 308-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát / Sůrová, Eva, Širáňová, Viera, Wunder, Dušan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 15 (1992), s. 15-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob / Čepelová, Ludmila, Honěk, Josef, Staněk, František -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace / Reif, Jaroslav -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 103-106
Zdroj: ČGS (UNM)