Listování
od 

Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod / Trčková-Skořepová, Jiřina -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 390-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí / Slavkovský, Jozef -- In: Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984 -- s. 97-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh / Dostál, Zdeněk -- In: Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- s. 44-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metody separace monominerálních frakcí / Kavalír, Jan -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech / Pertoldová, Jaroslava, Vacek, V. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 41, č. 5 (1999), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech / Pertoldová, Jaroslava, Vacek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999), s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě / Havránek, Vladimír, Němec, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu / Glisníková, Věra, 1958- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 3 (2008), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR / Dvořák, L., Vrbický, B. -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej / Koníček, Petr, Przeczek, A. -- In: Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2 -- S. 247-266
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metrologické zásady karotážních měření / Ryšavý, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 327-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Mexické neovulkanické pásmo / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 327, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mexiko a těžba stříbra / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 1 (1983), s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání / Fojtek, Alois, Kapička, Aleš -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 191-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezera mezi dvěma stromy : Jak souvisejí aleje, sny a vztah ke starým lidem / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 24 (2007), s. 26-27
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mezihvězdný prach v meteoritech / Bukovanská, Marcela -- In: Kozmos -- Roč. 16, č. 1 (1985), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní aktivity a spolupráce. International activities and cooperation / Hradecká, Lenka -- In: Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008 -- ISBN 978-80-7075-709-3 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 308
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii / Janatka, Jiří, Kaigl, Jan, Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)