Listování
od 

Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR / Dvořák, L., Vrbický, B. -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej / Koníček, Petr, Przeczek, A. -- In: Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2 -- S. 247-266
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metrologické zásady karotážních měření / Ryšavý, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 327-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Mexické neovulkanické pásmo / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 327, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mexiko a těžba stříbra / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 1 (1983), s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání / Fojtek, Alois, Kapička, Aleš -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 191-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezera mezi dvěma stromy : Jak souvisejí aleje, sny a vztah ke starým lidem / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 24 (2007), s. 26-27
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mezihvězdný prach v meteoritech / Bukovanská, Marcela -- In: Kozmos -- Roč. 16, č. 1 (1985), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní aktivity a spolupráce. International activities and cooperation / Hradecká, Lenka -- In: Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008 -- ISBN 978-80-7075-709-3 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 308
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii / Janatka, Jiří, Kaigl, Jan, Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní geologický kongres, Beijing, Čína, 4.-14.8.1996 / Kotková, Jana, 1963-, Novák, Martin, 1959- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Gabriel, Miroslav, Jaroš, Josef, Kukal, Zdeněk, 1932-, Petránek, Jan, 1922-, Štemprok, Miroslav, Vacek, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 173-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006 / Kirchner, Karel, Mentlík, P., Pánek, T. -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 223-225
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006 / Kirchner, Karel, 1951-, Mentlík, Pavel, 1971-, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 223-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově / Kirchner, Karel, Máčka, Z. -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 32, č. 2 (2013), s. 49-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mezinárodní hornická konference v Číně / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 12 (2004), s. 19-20, 1.s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní kolokvium o událostech při hranici cenoman-turon (Grenoble 24.-26.5.1991) / Uličný, David -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 5 (1991), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní komise pro ochranu Labe / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 384
Zdroj: ČGS (UNM)