Listování
od 

Mezinárodní program geologických korelací (IGCP) / Dudek, Arnošt, 1928-, Pačesová, Magdalena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 442-445
Zdroj: ČGS (UNM)
"Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR / Štědrá, Veronika, 1965- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní rok planety Země 2008 / Svoboda, Luděk, Štefániková, Gabriela -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 3 (2008), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost / Aichler, J., Ivanov, M., Medřický, S., Mikuláš, Radek, Přikryl, R., Raclavský, K., Štědrá, V., Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 347-350
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti / Mikuláš, Radek -- In: Akademický bulletin AV ČR -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 3 (2009), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů / Kirchner, Karel, 1951-, Prášek, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 / Kirchner, Karel, 1951- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 1 (2003), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní setkání diatomologů v San Franciscu / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 380
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87 / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice / Drbal, Karel, Suldovská, Olga -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 5 (2013), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
11. mezinárodní speleologický kongres v Číně / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
11. mezinárodní speleologický kongres v Číně / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 10 (1984), s. 296-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93) / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 344-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti / Chlupáč, Ivo, Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988 / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii / Žák, Karel, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9/10 (1993), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 379-380
Zdroj: ČGS (UNM)