Listování
od 

Mezinárodní setkání diatomologů v San Franciscu / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 380
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87 / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice / Drbal, Karel, Suldovská, Olga -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 5 (2013), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
11. mezinárodní speleologický kongres v Číně / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
11. mezinárodní speleologický kongres v Číně / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 10 (1984), s. 296-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93) / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 344-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti / Chlupáč, Ivo, Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988 / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii / Žák, Karel, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9/10 (1993), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 379-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992 / Jiránek, Jiří, Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology) / Kalibová-Kaiserová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 335-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině / Hruban, Ivo -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 7 (1982), s. 359
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982 / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 538-539
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997 / Staněk, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 82 (1997), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní vědecká spolupráce / Minaříková, Dagmar, Šibrava, Vladimír, Zoubek, Vladimír -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)