Listování
od 

Middle triassic Bivalvia from area of Gemerská Hôrka in Slovak karst (west Carpathians) / Kochanová, Mária -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 10 (1985), p. 55-73, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains / Lintnerová, Otília, Masaryk, Peter, Michalík, Jozef -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [50]
Zdroj: ČGS (UNM)
Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland) / Chrząstek, Alina -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 57, no. 3 (2013), p. 443-466
Zdroj: ČGS (UNM)
The Middle Würm in the loesses of Southern Moravia and its Palaeolithic cultures
Middle/Late Cambrian intracontinental rifting in the central West Sudetes, NE Bohemian Massif (Czech Republic): geochemistry and petrogenesis of the bimodal metavolcanic rocks / Dostal, J., Patočka, František, Pin, CH. -- In: Geological Journal -- ISSN 0072-1050 -- Roč. 36, č. 1 (2001), s. 1-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Middle/Late Cambrian intracontinental rifting in the central West Sudetes, NE Bohemian Massif (Czech Republic): geochemistry and petrogenesis of the bimodal metavolcanic rocks / Dostal, Jaroslav, Patočka, František, Pin, Christian -- In: Geological journal -- ISSN 0072-1050 -- Vol. 36 (2001), p. 1-17
Zdroj: ČGS (UNM)
6. Międzynarodowa konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki, Miękinia-Herľany, 2005 (Variant.)
Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998 / Starnawska, Ewa, Wiszniewska, Janina -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 47, č. 1 (1999), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie / Herman, Zdzisław -- In: Nafta-Gaz -- ISSN 0867-8871 -- Roč. 61, č. 12 (2005), s. 566-568
Zdroj: ČGS (UNM)
Miedzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 : Skalský Dvůr, Czechy, 20-25.6.1997 / Zabinski, Witold -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 45, č. 10 (1997), s. 942
Zdroj: ČGS (UNM)
Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii / Čech, Jozef, Rybár, Pavol, 1950- -- In: Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984 -- s. 107-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Mification of the empiric amphibole-clinopyroxene geothermometer
Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 89, č. 4 (1984), s. 328-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Migmatization and "secondary" granitic magmas: effects of emplacement and crystallization of "primary" granitoids in Southern Bohemia, Austria / Clemens, John D., Finger, Friedrich -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Vol. 120, no. 3-4 (1995), p. 311-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Migmatization in gneisses of northern part of the Sowie góry, Sudetes
Migmatytyzacja w gnejsach północnej częšci gór Sowich / Kryza, Ryszard -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 16, č. 1 (1981), s. 7-100, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Migrace olova v živitním prostředí / Chaluš, František, Hally, Jan, Houdková, Zélia -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 59 (1982), s. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou) / Dobeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISBN 80-7075-170-3 -- s. 100
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru / Burian, Miloš, Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 70-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ