Listování
od 

Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau / Buben, Jiří, Klos, Pavel, Rudajev, Vladimír, Vencovský, Miloš -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-22(310) (1999), s. 103-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland) / Niedzwiedzki, Robert, Salamon, Mariusz A. -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Vol. 497 (2002), p. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů / Švestka, Jiří -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 426-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz / Gabašová, Ananda, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz / Gabašová, Ananda, 1953-, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 145-146, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989) / Daubner, Imrich, Ježová, Edita, Tržilová, Božena -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 495-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiální kolébky / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- -, 04.02.2005 (2005), s. 22-22
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrobiologická oxidace sulfidických rud / Borovec, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 261-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty) / Gašpariková, Viera, Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Ožvoldová, Ladislava, Peterčáková, Mária -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 23-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice) / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy / Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj / Krhovský, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 665-688, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer / Hradecká, Lenka -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer / Hradecká, Lenka -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku / Hradecká, Lenka, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře -- ISBN 80-244-1111-3 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku / Hradecká, L., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 29-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice) / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice / Fehr, Karl Thomas, Preuss, Ekkerhard -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Jg. 10 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu / Sulovský, Petr -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu / Sulovský, Petr, 1952- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)