Listování
od 

Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty) / Gašpariková, Viera, Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Ožvoldová, Ladislava, Peterčáková, Mária -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 23-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice) / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy / Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj / Krhovský, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 665-688, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer / Hradecká, Lenka -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer / Hradecká, Lenka -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku / Hradecká, Lenka, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře -- ISBN 80-244-1111-3 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku / Hradecká, L., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 29-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice) / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice / Fehr, Karl Thomas, Preuss, Ekkerhard -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Jg. 10 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu / Sulovský, Petr -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu / Sulovský, Petr, 1952- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin / Fojt, Bohuslav, 1929-, Zeman, Josef, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroelementy v gornych porodach i počvach oblasti g. Tachov
Mikroelemnty - indikátory metamorfního přepracování hornin / Fojt, Bohuslav -- In: Geochémia 2001 -- ISBN 80-88974-33-X -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách / Hrivňák, Ján, Ilavský, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 319-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha) / Vacek, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve / Vacek, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mikrofaciální analýza karbonátových hornin devonu a spodního karbonu a její dopad na interpretaci vnitřní stavby konicko-mladečského pruhu, Morava, Česká republika
Mikrofaciální analýza silurských a devonských typových lokalit (Barrandian, Česká republika)