Listování
od 

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Hradecká, Lenka, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů / Břízová, E., Havlíček, P., Hradecká, L., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, - (2008), s. 120-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín / Bubík, Miroslav, 1962-, Gregorová, Růžena, 1961-, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic / Bubík, Miroslav, Gregorová, Růžena, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín / Gregerová, Miroslava, 1948-, Hložek, Martin, Kuljovská, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Kuljovská, Zuzana -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV., č. 1 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin (2003) -- In: Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela -- ISBN 80-86023-55-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin -- In: Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3 -- ISBN 978-80-86260-74-7 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie / Pokorný, Petr -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 7 (1988), s. 254-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát / Lintnerová, Otília -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska / Beneš, Stanislav, Pabianová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 22 (1987), s. 51-105, 1 příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 323-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrosculpture of the ichnospecies Entobia solaris (sponge borinngs) from the Early Cretaceous rockgrounds at Štramberk
Mikroseismické monitorování skalních svahů v norských fjordech / Fischer, Tomáš, Kühn, D., Roth, M., Vavryčuk, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 1 (2013), s. 37-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 117-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití / Šajnerová, Andrea -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska / Nováková, Alena -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 2 (2008), s. 409-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru / Krausová, Jarmila -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 36, č. 1 (1987), s. 137-147, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)