Listování
od 

Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát / Lintnerová, Otília -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska / Beneš, Stanislav, Pabianová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 22 (1987), s. 51-105, 1 příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 323-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrosculpture of the ichnospecies Entobia solaris (sponge borinngs) from the Early Cretaceous rockgrounds at Štramberk
Mikroseismické monitorování skalních svahů v norských fjordech / Fischer, Tomáš, Kühn, D., Roth, M., Vavryčuk, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 1 (2013), s. 37-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 117-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití / Šajnerová, Andrea -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska / Nováková, Alena -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 2 (2008), s. 409-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru / Krausová, Jarmila -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 36, č. 1 (1987), s. 137-147, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve / Čáp, Pavel, 1978- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 107-108, Příl. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopičeskije formy Fe-disul'fidov
Mikroskopičeskije projavlenija posleosadočnogo izmenenija plasta No. 39 (Namjur B) v krasnocvetnych formacijach šachty im. A. Zápotockij v Ostravsko-karvinskom kamenougol´nom bassejne
Mikroskopische Formen der Eisendisulphide
Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 79-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny / Balík, Karel, Černý, Martin, Glogar, Petr, Sucharda, Zbyněk -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 4-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH