Listování
od 

Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 117-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití / Šajnerová, Andrea -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska / Nováková, Alena -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 2 (2008), s. 409-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru / Krausová, Jarmila -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 36, č. 1 (1987), s. 137-147, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve / Čáp, Pavel, 1978- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 107-108, Příl. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskopičeskije formy Fe-disul'fidov
Mikroskopičeskije projavlenija posleosadočnogo izmenenija plasta No. 39 (Namjur B) v krasnocvetnych formacijach šachty im. A. Zápotockij v Ostravsko-karvinskom kamenougol´nom bassejne
Mikroskopische Formen der Eisendisulphide
Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 79-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny / Balík, Karel, Černý, Martin, Glogar, Petr, Sucharda, Zbyněk -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 4-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mikrostruktura dentice bobrovitých / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 84-85, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15 / Ščučka, Jiří -- In: Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře -- S. 88-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku) / Palivcová, Marie -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 23-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24 / Cimbálníková, Alena, 1932-, Palivcová, Marie, 1918-, Šťastný, Martin -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 5 (1986), s. 571-605
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu / Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 7 (2007), s. 420-425
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ