Listování
od 

Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 79-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny / Balík, Karel, Černý, Martin, Glogar, Petr, Sucharda, Zbyněk -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 4-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mikrostruktura dentice bobrovitých / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 84-85, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15 / Ščučka, Jiří -- In: Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře -- S. 88-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku) / Palivcová, Marie -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 23-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24 / Cimbálníková, Alena, 1932-, Palivcová, Marie, 1918-, Šťastný, Martin -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 5 (1986), s. 571-605
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu / Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 7 (2007), s. 420-425
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř / Hladil, Jindřich, 1953-, Lisá, Lenka, Vylita, Tomáš -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 7 (2007), s. 420-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice) / Klukanová, Alena, Modlitba, Igor -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 305-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroštruktúry zubného cementu medveďov / Ábelová, Martina -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky) / Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957-, Viaene, Willy A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále / Hartl, Pavel, Kubíček, Petr -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 4 (1991), s. 256-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 111-119
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
+Ing. Milan Blížkovský, DrSc. / Starý, Josef, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Milan Burša and the concept of fundamental constants / Groten, Erwin -- In: Mission and passion: science -- ISBN 978-80-254-5018-5 -- s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 9 (1995), s. 488-491
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 9 (1995), s. 489-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Milankovič's cycle called in question?