Listování
od 

Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky) / Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957-, Viaene, Willy A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále / Hartl, Pavel, Kubíček, Petr -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 4 (1991), s. 256-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 111-119
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
+Ing. Milan Blížkovský, DrSc. / Starý, Josef, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Milan Burša and the concept of fundamental constants / Groten, Erwin -- In: Mission and passion: science -- ISBN 978-80-254-5018-5 -- s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 9 (1995), s. 488-491
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 9 (1995), s. 489-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Milankovič's cycle called in question?
Milankovičův cyklus zpochybněn? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 3 (1993), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Milankovitch's cycles. An astronomic theory of climatic changes
Milarit z Nové Vsi u Křemže / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 195-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Milarite from Nová Ves near Křemže (Moldanubian, Český Krumlov Unit, Southern Bohemia)
Milion let jezera / Grygar, Tomáš, 1964-, Mach, Karel, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 7-8 (2014), s. 424-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Milířka valley
Milířská dolina / Plekanec, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 5 (1999), s. 18-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mill races - neglected anthropogenic landforms
Millerit - nový minerál z Prachovic / Horylová, Alena, Janák, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 105
Zdroj: ČGS (UNM)
Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika) / Jirásek, Jakub, 1978-, Osovský, Michal -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Millerite and other minerals from the sideritic nodules from the ČSA Mine near Karviná (Czech Republic)
Miloš Lomoz sexagenarian