Listování
od 

Millerit - nový minerál z Prachovic / Horylová, Alena, Janák, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 105
Zdroj: ČGS (UNM)
Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika) / Jirásek, Jakub, 1978-, Osovský, Michal -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Millerite and other minerals from the sideritic nodules from the ČSA Mine near Karviná (Czech Republic)
Miloš Lomoz sexagenarian
Miloš Lomoz šedesátníkem / Valín, František -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 2 (1987), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Miloš Suk sedmdesátníkem / Ďurica, Dušan, 1932- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic / Culetto, Franz J., Makovicky, Emil, Paar, Werner H., Topa, Dan -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 43, no. 2 (2005), p. 689-694
Zdroj: ČGS (UNM)
Mimořádná čitelnost geo-ekologických objektů v Krkonoších
Mimořádné události v geologické historii Země / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 2 (1992), s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Mine closures and its impact on surface and ground waters - situation in Lower Silesia Coal Basin
Mine closures and territorial changes within the city of Ostrava
Mine Planning and Equipment Selection / Kebo, Vladimír, Strakoš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 12 (2002), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mine Svornost in Ohníč near Bílina and local Miocene flora
Mine wastes problem
Mine water and mine water discharging with respect to surface water quality protection
Mine water geochemistry after mine closing and flooding
Mine water interaction with surface waters, consequences for hydrological ecosystems and rate of recovery
Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic) / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Mine Water and the Environment. Proceedings of the IMWA Congress 2008 /10./ -- S. 19-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mine water stratification after mine flooding, causes and concequences
Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model / Černík, Miroslav, Šupíková, Irena, Zeman, Josef -- In: Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic -- ISBN 978-80-248-1767-5 -- 627
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF