Listování
od 

Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří / Bukovanská, Marcela, Cháb, Jan, Jilemnická, Libuše, Rybka, Radim -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 339-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace v bahnech desíti českých řek
Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 82 (1997), s. 21-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem) / Novák, Milan, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální fáze v systému As-S / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 106-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální inkluze v pyropu z granátických peridotitů v okolí Kolína, Česká republika
Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální parageneze axinitu v Českém masivu / Filip, Jan, Novák, Milan, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Tvrdý, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, P., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 51-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, P., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 3 (1996), s. 51-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, Petr, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální pigmenty ČR / Chvátal, Marek, 1972- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální pigmenty ČR / Chvátal, Marek (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální plniva / Švanda, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 47-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální prameny v Hronově / Seget, Karel -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Č. 8 (1987), s. 239-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 155-167
Zdroj: ČGS (UNM)