Listování
od 

Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze / Čopjaková, Renata, Staněk, Josef, 1928-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 59-74
Zdroj: ČGS (UNM)
MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE / Čopjaková, Renata, Staněk, Josef, Škoda, Radek -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 92 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Gadas, Petr, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin / Klápová, Helena -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka" / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika / Dokoupilová, Pavla, Houzar, Stanislav, Sejkora, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 305-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. / Hrazdil, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří / Bukovanská, Marcela, Cháb, Jan, Jilemnická, Libuše, Rybka, Radim -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 339-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace v bahnech desíti českých řek
Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 82 (1997), s. 21-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem) / Novák, Milan, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální fáze v systému As-S / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 106-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální inkluze v pyropu z granátických peridotitů v okolí Kolína, Česká republika
Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální parageneze axinitu v Českém masivu / Filip, Jan, Novák, Milan, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Tvrdý, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, P., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 51-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, P., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 3 (1996), s. 51-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ