Listování
od 

Minerály na známkách XXII / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 160-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály na známkách XXIV / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 463-465
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Nb, Ta, Ti, W a Sn jako indikátory vývoje peraluminického P- a F-bohatého grynitického systému, Podlesí, Česká republika
Minerály nedvědických mramorů / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 104-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály okolí Čachrova / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 232-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 232-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99) / Čejdík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 90-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály ostrova Elba / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 37-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie / Ďuďa, Rudolf, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 121-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko) / Kolesar, Peter, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 49-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic / Beneš, Martin, Slavíček, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 317
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic / Welser, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 293-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály pegmatitů ostrova Elby / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály permokarbonských hornin Broumovska / Hanuš, Josef, Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály pikritu z Petřkovické hůrky / Smutný, Zbyšek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 2 (1997), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 425-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 241-249
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH