Listování
od 

Minerály pegmatitů ostrova Elby / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály permokarbonských hornin Broumovska / Hanuš, Josef, Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály pikritu z Petřkovické hůrky / Smutný, Zbyšek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 2 (1997), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 425-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 241-249
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 241-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší / Böhmová, Vlasta, Malec, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší / Böhmová, Vlasta, Malec, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 185-188
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerály pyknitové žíly z Cínovce / Dvořák, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As / Förster, Hans-Jürgen, Ondrejka, Martin, Schmiedt, I., Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 4 (2009), s. 534
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály reyerit-zeofylitové skupiny v Českém středohoří / Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity a jejich aplikace -- s. 3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy / Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály řady russellit-koechlinit / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály s obsahem stříbra z Měděnce / Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 387-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného / Moravec, Bohumil, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 373-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály serpentinitů v severní části Moravika / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina) / Hejný, Mirek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)