Listování
od 

Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 387-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného / Moravec, Bohumil, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 373-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály serpentinitů v severní části Moravika / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina) / Hejný, Mirek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály sillimanitové skupiny / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 426-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 326-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší / Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 367-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou / Gadas, Petr, 1971-, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 405-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu / Dokoupilová, Pavla, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu / Dokoupilová, Pavla, Sulovský, Petr -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2007, č. 92 (2007), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 410-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny rabdofanu v oblasti uranových ložisek v severočeské křídě
Minerály skupiny zippeitu / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram / Čejka, Jiří, 1929-, Gabašová, Ananda, 1953-, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 183-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Sn, Bi a Ag z pegmatitů aplitů a křemenných žil žulového granitoidního masívu (silesikum, Česká republika)
Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova / Beran, Pavel, 1961-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 21-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 61-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra březohorského ložiska / Litochlebová, Eva -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)