Listování
od 

Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší / Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 367-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou / Gadas, Petr, 1971-, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 405-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu / Dokoupilová, Pavla, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu / Dokoupilová, Pavla, Sulovský, Petr -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2007, č. 92 (2007), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 410-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny rabdofanu v oblasti uranových ložisek v severočeské křídě
Minerály skupiny zippeitu / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram / Čejka, Jiří, 1929-, Gabašová, Ananda, 1953-, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 183-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Sn, Bi a Ag z pegmatitů aplitů a křemenných žil žulového granitoidního masívu (silesikum, Česká republika)
Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova / Beran, Pavel, 1961-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 21-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 61-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra březohorského ložiska / Litochlebová, Eva -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 83-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra příbramského uranového ložiska / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra příbramského uranového ložiska / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru / Pažout, Richard -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)