Listování
od 

Minerály uranového revíru Horní Slavkov / Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku / Fojt, Bohuslav -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály uranu z pegmatitů České republiky / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály v grafitických horninách západní Moravy / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu / Kopecký, Stanislav, Malec, Jan, Pauliš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné / Červený, Aleš, 1974- -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 28-29, 2. a 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 51, č. 2 (2002), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích / Hanžl, Pavel, 1964-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 317
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu / Houzar, Stanislav, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 410-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka / Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 340-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany) / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 367-369
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy / Ištvan, Jozef, Ženiš, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 319-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 414-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z lomu od Ševětína / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 326-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z omického kamenolomu / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 19 (1993), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 195-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 281 (2004), s. 13-63
Zdroj: ČGS (UNM)