Listování
od 

Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 195-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 281 (2004), s. 13-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 323-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerľnaja associacija na rudnych mestoroždenijach plato Žos v Nigerii
Minerogenese of gold-bearing veins at Kasejovice
Minerogenetic division of Czech Massif
Minerogenetická mapa Kuby / Franče, Josef, Klen, Lubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerogenetické členění Českého masivu / Kužvart, Miloš, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 4 (2000), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil / Litochleb, Jiří, Mrázek, Zdeněk -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích -- Č. 15 (1982), s. 35-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerogenic Map of Republic of Cuba, Scale 1:500.000 / Barriento Duarte, A., Coutin Correa, D. P., Delgado Jorge, B., Klen, Lubomír, Martinez Salcedo, J., Perez Nevot, N. -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 1 of 3 -- s. 334-335
Zdroj: ČGS (UNM)
The mines under the state border between Czech Republic and Germany
Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí (12-22 Mělník) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Minette at Chvatěruby village - the northernmost lamprophyre of the Vltava river valley
Minettes of the Železné hory mountains (Iron Mts.), Eastern Bohemia / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 21 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Miniaturized Raman System and Detection of Traces of Life in Halite from the Atacama Desert: Some Considerations for the Search for Life Signatures on Mars / Ascaso, Carmen, Edwards, Howell G. M., Hutchinson, Ian, Jehlička, Jan, Vítek, Petr, Wierzchos, Jacek -- In: Astrobiology -- ISSN 1531-1074 -- Roč. 12, č. 12 (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Minig production of gold in Zlaté Hory Ore District
Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí / Anděl, Petr, Tvrdková, Jaroslava -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 3-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test) / Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 5 (1991), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)