Listování
od 

Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province / Štemprok, Miroslav -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralization of Železné hory fault
Mineralized stromatolit-like cherts in the Upper Proterozoic of the Bohemian Massif / Gabriel, Zbyněk -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3 -- s. 335
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralizimet sedimentare Te Pb-Zn Ne depozitemet triasike te treves Alpine dhe mundesia e gjetjes se tyre NE Shqiperine E veriut (rajoni i Shkodres) / Peza, Luftulla Hasan, Shkupi, D. -- In: Buletini i Shkencave Gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Roč. 1996, 1-2 (1996), s. 51-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny / Bedrna, Zoltán, Vaškovská, Eugénia, Vaškovský, Imrich -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 111-182, map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej, 1931-, Zakovič, Michal -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 4 (1982), s. 135-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy / Krutský, Norbert -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 183-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan, Krausová, Dagmar, Sulovský, Petr, Vávra, Václav, Zeman, Josef, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 3 (1997), s. 235-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava / Hrazdil, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 75-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu / Filip, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu / Filip, Jan, Novák, Milan (2002)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 90, č. 3 (2005), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 75-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze / Čopjaková, Renata, Staněk, Josef, 1928-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 59-74
Zdroj: ČGS (UNM)
MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE / Čopjaková, Renata, Staněk, Josef, Škoda, Radek -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 92 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Čopjaková, Renata, Gadas, Petr, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin / Klápová, Helena -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka" / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika / Dokoupilová, Pavla, Houzar, Stanislav, Sejkora, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 305-312
Zdroj: ČGS (UNM)