Listování
od 

Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova / Černý, Pavel, Veselovský, František, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika jižních Čech / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka / Kolman, Blahoslav Jan, Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14, - (2007), s. 149-158
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka / Kolman, Blahoslav, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 149-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova / Litochleb, Jiří, 1948-, Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 21, č. 2 (1981), s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd / Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Karel -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem / Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 16, č. 3 (1986), s. 143-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram) / Knížek, F., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 219-221
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram) / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 219-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder / Čermák, František, Fábera, Miloslav, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 186-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická expozice terra mineralia ve Freibergu / Filippi, Michal -- In: Klenotník hodinář -- Roč. 15, Speciál 2009 (2009), s. 44-48
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii / Hyršl, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 446-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 269-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 2 (1987), s. 71, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)