Listování
od 

Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov / Horák, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 187-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy / Blüml, Antonín, Tacl, Alexandr -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 105-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V) / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 333-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl" / Fojt, Bohuslav, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. roč.9, č. 5 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl" / Fojt, Bohuslav, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 138-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 348-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov. / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. roč.9., č. 6. (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 6 (2002), s. 423-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 283 (2005), s. 19-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické lokality v okolí Stříbra / Černý, Pavel, Černý, Petr, Osvald, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 2 (2013), s. 99-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě / Gadas, Petr, Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 374-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny / Dvořák, Zdeněk -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické, petrografické a geochemické studium sedimentů použitých pro sorpční experimenty
Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985 / Beer, Martin -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 7 (1987), s. 428-431
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3 / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 403-411
Zdroj: ČGS (UNM)