Listování
od 

Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Langrová, Anna, Melka, Karel, Osborne, A., Žák, K. -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 3 (1998), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické výzkumy v Ružínském krasu / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 34-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka / Ulčák, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 350-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 338-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky / Běluša, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 72-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2001, č. 1 (2001), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 292-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky / Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- ISBN 80-8064-145-5 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické zvláštnosti regenerovaných sulfidických rud
Mineralogicko-chemická charakteristika uhličitanů z pegmatitů od Dolních Borů na západní Moravě
Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder / Čermák, František, Fábera, Miloslav, Fojt, Bohuslav, 1929-, Hoffman, Vladimír, Trdlička, Zdeněk, 1928-, Zeman, Josef -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 21 (1986), s. 181-207, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu / Cigánková, J., Gregerová, M. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 235-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně / Maťo, Ľuboslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 145-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě / Bezvodová, Bohumila -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 4 (1988), s. 420-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre / Bacsó, Zoltán, Ďuďa, Rudolf -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev) / Skalický, Josef -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)