Listování
od 

Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- ISBN 80-8064-145-5 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické zvláštnosti regenerovaných sulfidických rud
Mineralogicko-chemická charakteristika uhličitanů z pegmatitů od Dolních Borů na západní Moravě
Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder / Čermák, František, Fábera, Miloslav, Fojt, Bohuslav, 1929-, Hoffman, Vladimír, Trdlička, Zdeněk, 1928-, Zeman, Josef -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 21 (1986), s. 181-207, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu / Cigánková, J., Gregerová, M. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 235-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně / Maťo, Ľuboslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 145-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě / Bezvodová, Bohumila -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 4 (1988), s. 420-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre / Bacsó, Zoltán, Ďuďa, Rudolf -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev) / Skalický, Josef -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory) / Hanus, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 200-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor) / Hanus, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Kaličiaková, Elena -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 423-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky / Šrein, Vladimír (2012) -- In: Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce -- ISBN 978-80-87365-45-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 1 (2004), s. 86-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 3 (2004), s. 82-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 4 (2004), s. 88-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ