Listování
od 

Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica / Andráš, Peter, Okáľ, Martil, Pastor, Ján, Smolková, Athena -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 38, no. 1-2 (1998), p. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova / Krejča, František, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šindelář, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 154-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum mangano-fosfátových kůr z oblasti Hodušín - Božetice u Milevska
Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu / Cílek, Václav, Hromas, J., Langrová, Anna -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 69-73
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR / Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity a jejich aplikace -- s. 2 s.
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks / Dvořák, Zdeněk, Mach, Karel, 1964- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 31, č. 1-2 (1991), s. 126-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogičeskaja charakteristika sul´fidnogo orudnenija v oblasti Češskaja ves u Jesenika
Mineralogičeskaja i geochimičeskaja charakteristika počv tipa Ferreto i jeje ipol'zovanije dlja stratigrafii
Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR / Shrbená, B., Vaněk, Jan -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud / Čermák, František, Fojt, Bohuslav, 1929-, Zeman, Josef -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Vyp. 83, no. 24 (1985), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogičesko-chimičeskij charakter Pb-Zn associacii iz m. Veseli bliz s. Odry
Mineralogičesko-petrografičeskoje issledovanije slavjanskoj keramiki iz Bržeclavi-Poganska
Mineralogie 1995 - 73.Jahrestagung Mineralogie/Journées Minéralogie (Variant.)
Mineralogie 1995 - Jahrestagung Mineralogie/Journées Minéralogie. Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters (Variant.)
Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky / Farshad, Farhad, Losos, Zdeněk, Mücke, Arno, Vižďa, Pavel -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem / Drábek, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 149-166
Zdroj: ČGS (UNM)