Listování
od 

Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev) / Skalický, Josef -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory) / Hanus, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 200-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor) / Hanus, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Kaličiaková, Elena -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 423-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky / Šrein, Vladimír (2012) -- In: Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce -- ISBN 978-80-87365-45-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 1 (2004), s. 86-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 3 (2004), s. 82-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 4 (2004), s. 88-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska / Cílek, Václav, jr., Cimbálníková, Alena, 1932-, Dostál, B., Plachý, Stanislav, Štelcl, Jindřich, 1956-, Štelcl, Jindřich, jr., Zeman, Antonín, 1943- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 5 (1987), s. 259-295, 8 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-petrologická charakteristika umělého hnědého korundu vyráběného redukčním tavením bauxitů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 151-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-petrologické oddělení / Bukovanská, Marcela, Burdová, Petra, Litochleb, Jiří, Šreinová, Blanka -- In: Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum -- ISBN 80-7036-052-6 -- s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 9 (1988), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 137-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou / Benda, Josef, Němec, Karel Jiří, Němec, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 306-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica / Andráš, Peter, Okáľ, Martil, Pastor, Ján, Smolková, Athena -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)