Listování
od 

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky / Šrein, Vladimír (2012) -- In: Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce -- ISBN 978-80-87365-45-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 1 (2004), s. 86-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 3 (2004), s. 82-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Spektra nátěrových hmot -- -, č. 4 (2004), s. 88-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska / Cílek, Václav, jr., Cimbálníková, Alena, 1932-, Dostál, B., Plachý, Stanislav, Štelcl, Jindřich, 1956-, Štelcl, Jindřich, jr., Zeman, Antonín, 1943- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 5 (1987), s. 259-295, 8 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-petrologická charakteristika umělého hnědého korundu vyráběného redukčním tavením bauxitů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 151-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogicko-petrologické oddělení / Bukovanská, Marcela, Burdová, Petra, Litochleb, Jiří, Šreinová, Blanka -- In: Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum -- ISBN 80-7036-052-6 -- s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 9 (1988), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 137-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou / Benda, Josef, Němec, Karel Jiří, Němec, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 306-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica / Andráš, Peter, Okáľ, Martil, Pastor, Ján, Smolková, Athena -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 38, no. 1-2 (1998), p. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova / Krejča, František, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šindelář, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 154-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický výzkum mangano-fosfátových kůr z oblasti Hodušín - Božetice u Milevska
Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu / Cílek, Václav, Hromas, J., Langrová, Anna -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 69-73
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR / Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity a jejich aplikace -- s. 2 s.
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks / Dvořák, Zdeněk, Mach, Karel, 1964- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)