Listování
od 

Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks / Dvořák, Zdeněk, Mach, Karel, 1964- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 31, č. 1-2 (1991), s. 126-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogičeskaja charakteristika sul´fidnogo orudnenija v oblasti Češskaja ves u Jesenika
Mineralogičeskaja i geochimičeskaja charakteristika počv tipa Ferreto i jeje ipol'zovanije dlja stratigrafii
Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR / Shrbená, B., Vaněk, Jan -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud / Čermák, František, Fojt, Bohuslav, 1929-, Zeman, Josef -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Vyp. 83, no. 24 (1985), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogičesko-chimičeskij charakter Pb-Zn associacii iz m. Veseli bliz s. Odry
Mineralogičesko-petrografičeskoje issledovanije slavjanskoj keramiki iz Bržeclavi-Poganska
Mineralogie 1995 - 73.Jahrestagung Mineralogie/Journées Minéralogie (Variant.)
Mineralogie 1995 - Jahrestagung Mineralogie/Journées Minéralogie. Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters (Variant.)
Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky / Farshad, Farhad, Losos, Zdeněk, Mücke, Arno, Vižďa, Pavel -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem / Drábek, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 149-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice / Losos, Zdeněk, Vižďa, Pavel -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 77-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve / Dobeš, Petr, 1960-, Kühn, Petr, 1929-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 145-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách / Zimák, Jiří -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada) / Graves, Milton C., Pašava, Jan, Zentilli, Marcos -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi / Beran, Pavel, 1961-, Rojík, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)