Listování
od 

Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně / Kovalová, Marie, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogija mestoroždenija mednych rud pod Kotlom v Krkonošach
Mineralogische Forschungen František Ulrichs in der Slowakei
Mineralogische und chemische Zusammenfestung der Tonkarbonatsedimente der Böhmischen Kreide
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren / Hrabánek, Jaroslav -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1991), s. 121
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogische Untersuchungen in der Höhle Hrušovská im Slowakischen Karst
Mineralogische Zusammensetzung von Tonsteinsorbenten des nordböhmischen Braunkohlenbeckens und deren Einfluss auf Sorptionsvermögen und Nutzung bei der Rekultivierung
The mineralogist T. Kruťa died
Mineralogy and 57Fe Moessbauer spectroscopy of the Altered and Weathered Upper Carboniferous sedimentary Rocks (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic) / Martinec, Petr, Mašláň, M., Žák, D. -- In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. Abstracts. -- s. 44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mineralogy and chemistry of cassiterites and their inclusions from occurrences of the Czech Republic
Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes / Sulovský, Petr -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 77, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia) / Andrejkovičová, Slávka, Czímerová, Adriana, Dohrmann, Reiner, Galko, Igor, Komadel, Peter, Madejová, Jana -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 57, no. 5 (2006), p. 371-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic / Brož, Milan, Losos, Zdeněk -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at Domašov nad Bystřicí in Nízký Jeseník Mts.
Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at the locality Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
Mineralogy and dressing technology of copper slags / Fečko, Peter, 1960-, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Karel -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials - NEMIRAM -- s. 153-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia / Ettler, Vojtěch, Johan, Zdeněk, Kříbek, Bohdan, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Applied Geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Roč. 24, č. 1 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia / Ettler, Vojtěch, Johan, Zdenek, Kříbek, Bohdan, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Applied Geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Roč. 24, č. 1 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm) / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970-, Slobodník, Marek, 1957-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geologica -- ISSN 1212-2025 -- Vol. 38 (2003), p. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)