Listování
od 

Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova / Kapusta, Jaroslav, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika) / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 238-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 288-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv / Novotný, Pavel, 1954-, Pokorná, Dana, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 256-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně / Kovalová, Marie, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogija mestoroždenija mednych rud pod Kotlom v Krkonošach
Mineralogische Forschungen František Ulrichs in der Slowakei
Mineralogische und chemische Zusammenfestung der Tonkarbonatsedimente der Böhmischen Kreide
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren / Hrabánek, Jaroslav -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1991), s. 121
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogische Untersuchungen in der Höhle Hrušovská im Slowakischen Karst
Mineralogische Zusammensetzung von Tonsteinsorbenten des nordböhmischen Braunkohlenbeckens und deren Einfluss auf Sorptionsvermögen und Nutzung bei der Rekultivierung
The mineralogist T. Kruťa died
Mineralogy and 57Fe Moessbauer spectroscopy of the Altered and Weathered Upper Carboniferous sedimentary Rocks (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic) / Martinec, Petr, Mašláň, M., Žák, D. -- In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. Abstracts. -- s. 44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mineralogy and chemistry of cassiterites and their inclusions from occurrences of the Czech Republic