Listování
od 

Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 288-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv / Novotný, Pavel, 1954-, Pokorná, Dana, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 256-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně / Kovalová, Marie, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogija mestoroždenija mednych rud pod Kotlom v Krkonošach
Mineralogische Forschungen František Ulrichs in der Slowakei
Mineralogische und chemische Zusammenfestung der Tonkarbonatsedimente der Böhmischen Kreide
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren / Hrabánek, Jaroslav -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1991), s. 121
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogische Untersuchungen in der Höhle Hrušovská im Slowakischen Karst
Mineralogische Zusammensetzung von Tonsteinsorbenten des nordböhmischen Braunkohlenbeckens und deren Einfluss auf Sorptionsvermögen und Nutzung bei der Rekultivierung
The mineralogist T. Kruťa died
Mineralogy and 57Fe Moessbauer spectroscopy of the Altered and Weathered Upper Carboniferous sedimentary Rocks (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic) / Martinec, Petr, Mašláň, M., Žák, D. -- In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. Abstracts. -- s. 44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mineralogy and chemistry of cassiterites and their inclusions from occurrences of the Czech Republic
Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes / Sulovský, Petr -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 77, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia) / Andrejkovičová, Slávka, Czímerová, Adriana, Dohrmann, Reiner, Galko, Igor, Komadel, Peter, Madejová, Jana -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 57, no. 5 (2006), p. 371-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic / Brož, Milan, Losos, Zdeněk -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at Domašov nad Bystřicí in Nízký Jeseník Mts.
Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at the locality Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland