Listování
od 

Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit) / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie uhlonosného karbonu / Martinec, Petr -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 145-148
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika) / Franc, Jiří, Kopecký, Stanislav, Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 175-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie vícenického oktaedritu
Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou) / Drábek, Milan, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších / Bradna, Jan -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 22 (1985), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hauk, Jan, Kotrba, Zdeněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 2 (1988), s. 91-99, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Škrdla, Pavel, Vokáč, Milan -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 3 (2007), s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) / Černý, P., Lantora, M., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 195-201
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 195-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy) / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 102-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železného meteoritu od Vícenic / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 428-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině / Krausová, Dagmar, Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova / Kapusta, Jaroslav, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika) / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 238-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)