Listování
od 

Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 149-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice / Losos, Zdeněk, Vižďa, Pavel -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 77-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve / Dobeš, Petr, 1960-, Kühn, Petr, 1929-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 145-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách / Zimák, Jiří -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada) / Graves, Milton C., Pašava, Jan, Zentilli, Marcos -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi / Beran, Pavel, 1961-, Rojík, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika / Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a lékařství / Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 48-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v jižních Čechách (Česká republika)
Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 43 (2003), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 42 (2002), s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP) / Bezuško, Petr, Martinec, Petr -- In: Materialy Geologia formacji weglonośnych Polski -- Č. XXIV (2001), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie a petrologie kamenných nástrojů z Kosoře u Prahy
Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova / Beran, Pavel, 1961- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 108-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a podmínky vzniku čtyř typů hydrotermální mineralizace z lomu v Hrubé Vodě (moravskoslezský kulm)
Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv) / Dolníček, Zdeněk -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 109-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Uhlíř, David, Urubek, Tomáš -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 58, č. 2 (2009), s. 175-190
Zdroj: ČGS (UNM)