Listování
od 

Mineralogie lokality Klecany u Prahy / Škácha, Pavel, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 416-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality Žichov
Mineralogie lokality Žichov / Pletichová, Míla, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 40-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality Žichov (České středohoří) / Pletichová, Míla, Řehoř, Michal, Řehoř, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 330-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova / Krejsek, Štěpán, Krejsková, Dana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 336-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách / Koutecký, Daniel, Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic / Beran, Pavel, 1961- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie ložiska Strkovice / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 443-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 301-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic / Reif, Jaroslav, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 30 (1991), s. 43-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 58-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko) / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2007), s. 18-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou / Kolaříková, Irena -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 203-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum) / Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) / Dobeš, Petr, Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 87, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) / Dobeš, Petr, 1960-, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 75-85
Zdroj: ČGS (UNM)