Listování
od 

Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic / Reif, Jaroslav, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 30 (1991), s. 43-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 58-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko) / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2007), s. 18-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou / Kolaříková, Irena -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 203-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum) / Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) / Dobeš, Petr, Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 87, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) / Dobeš, Petr, 1960-, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 75-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru / Dobeš, Petr, 1960-, Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 51-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve / Dvořák, Zdeněk, Skála, Roman, Žáček, Vladimír -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 243-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová / Čermák, František, Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 5 (1983), s. 203-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné) / Čermák, František -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 61-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie skarnů české části západních a středních Krušných hor