Listování
od 

Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko) / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2007), s. 18-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou / Kolaříková, Irena -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 203-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum) / Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) / Dobeš, Petr, Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 87, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) / Dobeš, Petr, 1960-, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 75-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru / Dobeš, Petr, 1960-, Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 51-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve / Dvořák, Zdeněk, Skála, Roman, Žáček, Vladimír -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 243-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová / Čermák, František, Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 5 (1983), s. 203-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné) / Čermák, František -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 61-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika) / Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie skarnů české části západních a středních Krušných hor
Mineralogie skupiny organolitů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 69-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova / Kocourková, Eva, Losos, Zdeněk, 1962-, Vávra, Václav, 1971- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 221-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie stříbrského rudního obvodu / Černý, Pavel, Černý, Petr, Osvald, Petr, Vrtiška, Luboš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 99-163
Zdroj: ČGS (UNM)