Listování
od 

Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Škrdla, Pavel, Vokáč, Milan -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 3 (2007), s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) / Černý, P., Lantora, M., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 195-201
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 195-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy) / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 102-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železného meteoritu od Vícenic / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 428-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině / Krausová, Dagmar, Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova / Kapusta, Jaroslav, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika) / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 238-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 288-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv / Novotný, Pavel, 1954-, Pokorná, Dana, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 256-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně / Kovalová, Marie, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogija mestoroždenija mednych rud pod Kotlom v Krkonošach
Mineralogische Forschungen František Ulrichs in der Slowakei
Mineralogische und chemische Zusammenfestung der Tonkarbonatsedimente der Böhmischen Kreide
Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren