Listování
od 

Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel, Šibrava, Vladimír, Šibrava, Vladomír -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 77, č. 1 (2002), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia / Cempírek, Jan, Dixon, Andrea, Groat, Lee A. -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 52, no. 2 (2014), p. 129-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and geochemistry of phosphorites of the Bohemian Cretaceous Basin
Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic / Procházka, V. -- In: Bulletin of the Geological society of Finland -- ISSN 0367-5211 -- No. 1 (2006), p. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and geochemistry of Southern Bohemia "ortsteins" / Bouška, Vladimír -- In: Proceedings of the 7th Euroclay Conference Dresden '91 - Volume 1 of 3 -- ISBN 3-86006-036-8 -- s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and geochemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic / Brož, Miroslav, Losos, Zdeněk -- In: Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft -- ISSN 1609-0144 -- Roč. 146, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogy and geochemistry of the sulphide mineralization at Oskava in the Jeseníky Mts., Czech Republic
Mineralogy and geology of Míšeň valley (Lužické hory Mts.)
Mineralogy and geology of the Lomnice open pit in the Sokolov brown-coal basin
Mineralogy and isotopic composition of graphites from the Silesicum
Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion / Cempírek, Jan, Gadas, Petr, Havlín, Aleš, Houzar, Stanislav, Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Přichystal, Antonín -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 121, č. 1-4 (2011), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogy and petrography analyse of the ceramics
Mineralogy and petrography of kinzigites from Lhenice and Ktiš (South Bohemia)
Mineralogy and petrography of metamorphic rocks from the quarry near Chvalšovice in the vicinity of Volyně (Moldanubian, southern Bohemia)
Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic) / Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 17(119) (2000), s. 7-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic) / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 17(119) (2000), s. 7-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy and petrography of the pegmatites from Nákří near Zliv (Moldanubian, Southern Bohemia)
Mineralogy and petrography of the pegmatites from Slavětice in the vicinity of Týn nad Vltavou (Moldanubian, Southern Bohemia)
The mineralogy and petrology of carbonatites: a tribute to John Gittins (Variant.)
Mineralogy and petrology of kingizite from Lhenice and Kti š in Southern Bohemia / Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1993, - (1993), s. 48-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ