Listování
od 

Mineralogy of the clastic fraction of Dolní Věstonice loess profile (Southern Moravia, Czech Republic) / Cílek, Václav -- In: Terrestrische Quartärgeologie -- s. 1-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogy of the clay gouge on Prague fault / Hájek, Pavel, Šťastný, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 3 (2007), s. 33-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogy of the clay gouge on Prague fault / Hájek, Pavel, Šťastný, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 3 (147), p. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy of the complex Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg mineralization from the NW Řimbaba vein at the Bohutín ore deposit near Příbram (central Bohemia)
Mineralogy of the copper ore occurrence on the Mt. Kotel in the Krkonoše Mts.
Mineralogy of the gold-bearing mineralization in the underground gas reservoir at Háje near Příbram (central Bohemia)
Mineralogy of the Hraničná magnetite deposit in the Rychlebské hory Mts.
Mineralogy of the iron-ore deposit "Vlčí doly" near Stínava (Drahany Upland)
Mineralogy of the melilitic rocks from northern Bohemia
Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite / Förster, Hans-Jürgen, 1948-, Rhede, Dieter -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 42, no. 6 (2004), p. 1719-1732
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy of the Rudná hora granitoides.
Mineralogy of the secondary products of the Kateřina burning pit heap at Radvanice near Trutnov
Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains / Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 17(119) (2000), s. 67-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 17(119) (2000), p. 67-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogy of the southern part of the Bělčice gold district
Mineralogy of the Strkovice deposit
Mineralogy of the Tisová copper deposit near Kraslice
Mineralogy of the uranium ore mineralization from Dlažov near Klatovy (Czech Republic)
Mineralogy of the vein polymetallic mineralization of the Stříbro type at the Hromnice locality
Mineralogy of the Vícenice octahedrite / Frýda, Jiří, Sekanina, Josef, Skála, Roman -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), p. 175-192
Zdroj: ČGS (UNM)